Logo

Hello NEw

लोक सेवा विशेष : शैक्षिक सामान्यज्ञाननारायणप्रसाद न्यौपाने

१) नेपालमा बालअधिकार अन्तर्गत मुख्यतः कुन कुरामा बढी जोड दिइएको छ ?
क) बालबचाउ र बालबिकास ख) बाल सहभागिता
ग) बाल संरक्षण घ) माथिका सबै

२) “आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्दा अरुको अधिकार र स्वतन्त्रताप्रति आदर र मान्यता दिनुपर्छ ।” यो विषय मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रको कुन धारामा उल्लेख गरिएको छ ?
क) धारा २९ ख) धारा ३०
ग) धारा १९ घ) धारा २०

३) कुनै पनि बालबालिकाको मानसिक तथा बौद्धिक विकास अन्तर्गत कुन पक्ष पर्दैन ?
क) भाषाको विकास ख) संवेगात्मक विकास
ग) बुद्धि तथा बुझाइको विकास घ) धारणाको विकास

४) मानव विकासको कुन चाहिँ अवस्थालाई आँधि तुफान वा विघ्न बाँधाको अवस्था मानिन्छ ?
ख) यौवनावस्था ख) उत्तरबाल्यावस्था
ग) किशोरावस्था घ) बाल्यावस्था

५) माध्यमिक शिक्षा सहयोग कार्यक्रममा एशियाली विकास बैंकको ऋण सहयोग कति प्रतिशत रहेको छ ?
क) ३५ प्रतिशत ख) ४० प्रतिशत
ग) ४५ प्रतिशत घ) ५० प्रतिशत

६) त्रिरत्न सौन्दर्य गाथाका रचयिता को थिए ?
क) बसन्त शर्मा ख) वाणीविलास पाण्डे
ग) विद्यारथ केशरी घ) सुरानन्द बाँडा

७) जङ्गबहादुर बेलायतबाट फर्केर आउँदा संगै ल्याएको प्रेसलाई के भनिन्थ्यो ?
क) पाशुपत प्रेस ख) गरुड प्रेस
ग) गिद्दे प्रेस घ) जनक प्रेस

८) नेपालमा तीनधारा संस्कृत पाठशालाको स्थापना कहिले भएको थियो ?
क) विसं. १९४० ख) विसं. १९४२
ग) विसं. १९४४ घ) विसं. १९४८

९) अध्यापनका लागि दैनिक पाठयोजनाको पहिलो अंग कुन हो ?
क) मूल्यांकन ख) शैक्षिक सामाग्री
ग) उद्देश्य घ) शिक्षण क्रियाकलाप

१०) नेपालको संविधानमा प्रत्येक नागरिकको कर्तव्य भनेर कुन धारामा उल्लेख गरेको छ ?
क) धारा ४८ मा ख) धारा ३८ मा
ग) धारा ५२ मा घ) धारा ४४ मा

११) सार्क राष्ट्रमध्ये पाकिस्तानको शैक्षिक संरचना कस्तो रहेको छ ?
क) ३+४+३+२ ख) ३+५+२+२
ग) ४+४+२+२ घ) ५+३+२+२

१२) सार्क राष्ट्रमा इस्लामिक धर्मदर्शनबाट प्रभावित शैक्षिक व्यवस्था भएको मुलुक कुन हो ?
क) पाकिस्तान ख) भारत
ग) श्रीलङ्का घ) भुटान

१३) राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदनबमोजिम शिक्षाका प्रमुख राष्ट्रिय नीतिहरु कतिओटा रहेका छन् ?
क) ७ ओटा ख) ९ ओटा
ग) १० ओटा घ) ११ ओटा

१४) उच्चस्तरिय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन, २०५५ ले एउटा कक्षामा कतिजना विद्यार्थी हुनुपर्ने सुझाव दिएको थियो ?
क) ४० जना ख) ५० जना
ग) ५५ जना घ) ४५ जना

१५) राष्ट्रिय शिक्षा पद्धतिको योजना, २०२८ ३२ अनुसार विद्यालय तहको तहगत संरचना कुन हो ?
क) ४+३+३ ख) ३+४+२
ग) ३+४+३ घ) ३+५+२

१६) उच्चस्तरिय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन, २०५५ ले शिक्षाका राष्टिय उद्देश्यहरु कतिओटा तोकेको थियो ?
क) सातओटा ख) आठओटा
ग) दसओटा घ) एघारओटा

१७) उच्चस्तरिय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन, २०५५ ले शिक्षक शिक्षासम्बन्धी कतिओटा सुझावहरु प्रस्तुत गरिएका थिए ?
क) १५ ओटा ख) १२ ओटा
ग) १७ ओटा घ) १८ ओटा

१८) माध्यमिक शिक्षा सहयोग कार्यक्रमको व्यवस्थापन समितिमा कति जना सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ ?
क) ९ जना ख) ११ जना
ग) १३ जना घ) १५ जना

१९) राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारुप, २०६३ अनुसार बालविकास शिक्षाको उमेर समूह कति तोकेको छ ?
क) ४ वर्षदेखि ६ वर्षसम्म ख) ३ वर्षदेखि ५ वर्षसम्म
ग) २ वर्ष पुरा भई ५ वर्ष ननाघेको घ) ३ वर्ष पुरा भई ५ वर्ष ननाघेको

२०) राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारुप, २०६३ का आधारमा माध्यमिक शिक्षा (कक्षा ९ र १० मा) का उद्देश्यहरु कतिओटा कायम गरिएको छ ?
क) ११ ओटा ख) १२ ओटा
ग) १५ ओटा घ) १० ओटा

२१) सबैका लागि शिक्षा कार्यक्रम (२००४ २००९) को अवधारणा कसले तयार पारेको हो ?
क) नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालय ख) राष्टिय योजना आयोग
ग) शिक्षा विभागको आयोजना घ) विदेशी दातृ निकाय

२२) शिक्षक सेवा आयोगको गणपुरक सङ्ख्या कति राखिएको छ ?
क) ३५ प्रतिशत ख) ४० प्रतिशत
ग) ५० प्रतिशत घ) ६० प्रतिशत

२३) जिल्ला शिक्षा समितिको विघटन कसले गर्दछ ?
क) शिक्षा विभागले ख) नेपाल सरकारले
ग) जिल्ला शिक्षा अधिकारीले घ) स्थानिय विकास अधिकारीले

२४) शिक्षक अभिभावक संघको कार्यकारी समितिमा कतिजना सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ ?
क) १३ ख) १५
ग) ११ घ) १७

उत्तरहरु ;
१. घ), २. क), ३. ख), ४. ग), ५. क), ६. घ), ७. ग), ८. ख), ९. ग), १०. क), ११. घ), १२. क), १३. घ), १४. ख), १५. ग), १६. घ), १७. ग), १८. क), १९. घ), २०. ख), २१. क), २२. ग), २३. ख), २४. ग)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्